1. Objavte Toyotu
 2. O nas

Šťastie pre všetkých

Keď sa môžeš slobodne pohybovať, všetko je možné
 • Mobilita pre všetkých

  Naším poslaním je vytvárať "Šťastie pre všetkých" prostredníctvom úsilia o "Mobilitu pre všetkých". Tento cieľ chceme dosiahnuť vybudovaním jedinečného partnerského ekosystému pre budúcu spoločnosť v harmónii s prírodou. V praxi to znamená uplatnenie a zdieľanie nášho know-how v prospech ľudí, spoločnosti a našej planéty s cieľom vybudovať lepší zajtrajšok.

  Prostredníctvom nášho záväzku ku kvalite, neustálym inováciám a úcte k planéte sa snažíme prekonávať očakávania a vytvárať šťastie pre všetkých. Vývojom a výrobou najväčšieho výberu inovatívnych, bezpečných, udržateľných a vysokokvalitných produktov a služieb mobility chceme poskytovať univerzálne, inkluzívne a dostupné riešenia mobility pre každého.

 • Holistický prístup k mobilite

  Keďže sa transformujeme na spoločnosť zaoberajúcu sa mobilitou, ktorá vyvíja prepojené, automatizované, zdieľané a elektrifikované technológie (CASE), budeme poskytovať tovar a služby, ktoré presahujú rámec osobných a nákladných automobilov a dodávok. Naše ciele sú v súlade s našou environmentálnou výzvou do roku 2050, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN a Zelenou dohodou EÚ. Ako priekopník hybridného modelu Prius a s bilanciou viac ako 20 miliónov predaných elektrifikovaných vozidiel na celom svete zastávame holistický prístup k ekologickým vozidlám a aplikáciám. Naše technológie zahŕňajú vodíkové, hybridné, plug-in hybridné a batériové elektrické pohony.  

 • Udržateľné podnikanie

  Prostredníctvom našich sociálnych a zamestnaneckých postupov, ktoré sa riadia tromi cieľmi, sledujeme ciele trvalo udržateľného rozvoja. Prvým je podpora "inkluzívnej a rozmanitej spoločnosti" - myšlienka, ktorá sa začína v spoločnosti Toyota, ale rozširuje sa aj na našich partnerov a zákazníkov. Druhým cieľom je "rovnosť v zamestnaní". Náš záväzok dlhodobo udržateľnej zamestnanosti sa začína zabezpečením spravodlivosti a príležitostí pre každého zamestnanca Toyoty v Európe. Zahŕňa aj možnosti zamestnania a rozvoja prostredníctvom vzdelávania a rekvalifikácie. Tretím cieľom je zlepšiť spoločnosť prostredníctvom neustálych "udržateľných inovácií" v rámci TME aj mimo nej.

 • Chcete začať svoju kariéru u nás

  V TME ponúkame úžasné kariérne možnosti a príležitosť rásť a rozvíjať sa v skutočne jedinečnej a dynamickej organizácii.