PREDAJNÉ A SERVISNÉ miesta Otestujte si Toyotu Zostavte si Toyotu

Toyota Safety Sense

Súčasťou technologického paketu Toyota Safety Sense je novo vyvinutá zostava štyroch systémov na podporu aktívnej bezpečnosti – prednárazový bezpečnostný systém, asistent pre jazdu v pruhoch, automatické diaľkové svetlá a systém rozpoznávania dopravných značiek – s cieľom čo najviac obmedziť dopravné nehody, napomôcť rozvíjať bezpečnejšie dopravné prostredie pre všetkých účastníkov prevádzky a súčasne uľahčiť život užívateľom pri každodennom cestovaní.


Bezpečnostný paket Toyota Safety Sense pomáha predchádzať potenciálne nebezpečným situáciám a potlačiť nebezpečenstvo hroziace vám či vašim spolucestujúcim: prednárazový bezpečnostný systém využíva laserové senzory spoločne s kamerou na sledovanie vpredu idúcich vozidiel s cieľom vyhnúť sa prípadnému stretu alebo zmierniť následky nehody; asistent pre jazdu v pruhoch varuje vodiča v prípade, že by voz nečakane vyšiel z daného jazdného pruhu; automatické diaľkové svetlá prepínajú medzi tlmenými a diaľkovými svetlami pre bezpečnejšiu jazdu v noci; a systém rozpoznávania dopravných značiek zobrazuje vybrané dopravní značenie na novom TFT displeji. Vďaka uvedeným systémom aktívnej bezpečnosti obsiahnutým v paketu Toyota Safety Sense sa znižuje riziko prípadného stretu, čo prináša ďalšie výhody v podobe nižších sadzieb poistenia a radosti z bezpečnejšej jazdy.

Predkolízny bezpečnostný systém

Predkolízny bezpečnostný systém z paketu bezpečnostných technológií Toyota Safety Sense využíva kameru v spojení s laserom k rozpoznávaniu vpredu idúcich vozidiel. Pokiaľ systém vyhodnotí potenciálne riziko nehody, vodič je upozornený (akusticky aj opticky) a súčasne sa aktivuje brzdový asistent. V prípade, že vodič nezačne včas brzdiť sám, automaticky sa aktivujú brzdy s cieľom stretu celkom zabrániť, alebo aspoň zmierniť jeho následky.

Asistent pre jazdu v pruhoch

Asistent pre jazdu v pruhoch, ako súčasť paketu bezpečnostných technológií Toyota Safety Sense, sleduje kamerou vodorovné značenie vpredu na vozovke a pokiaľ sa vozidlo začne vychyľovať z trajektórie medzi jazdnými pruhmi bez toho, že by vodič dal znamenie o zmene smeru jazdy, systém ho na to upozorní (akusticky aj opticky) – vodič následne môže smer jazdy upraviť.

Automatické diaľkové svetlá

Automatické diaľkové svetlá z paketu bezpečnostných technológií Toyota Safety Sense zaisťujú optimálne osvetlenie vozovky za jazdy v noci, a to s ohľadom na všetkých účastníkov cestnej prevádzky. Kamera rozpoznáva svetlomety vozidiel blížiacich sa v protismere aj koncové lampáše automobilov idúcich vpredu; okrem toho monitoruje aj intenzitu pouličného osvetlenia. Systém automaticky prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami pre bezpečnejšiu jazdu po zotmení.

Systém rozpoznávania dopravných značiek

Systém rozpoznávania dopravných značiek z paketu bezpečnostných technológií Toyota Safety Sense sleduje dopravní značky pred vozidlom a následne v zornom poli vodiča na novom farebnom TFT displeji v kabíne zobrazuje rôzne užitočné informácie, ako napr. aktuálne rýchlostné obmedzenie alebo zákazy predchádzania. Systém rovnako vydáva akustické a optické varovanie v prípade, ak vodič príslušné dopravné značenie nedodržuje.

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.